شخصیت سازی

در جایی خوانده بودم: "شخصیت انسان، مجزاست از ماشینی که سوار می شود، گوشی موبایلی که دستش می گیرد، دانشگاهی که درس خوانده، رشته ی تحصیلی اش، حساب بانکی اش، اینکه اهل کجاست و هرآنچه که امروز ملاک قرار گرفته و گاهی برایش جنگ راه می افتد. درواقع شخصیت را رعایت مستمر موارد بسیار کوچکی می سازد که هیچ هزینه ای ندارند."

پُست هایی که با این عنوان برچسب می خورند را می نویسم تا برای خودم تلنگری باشد،
باشد که روزی از ما به عنوان انسانی باشخصیت یاد شود و بتوانیم فرزندانمان را باشخصیت تربیت کنیم...

/ 0 نظر / 12 بازدید