از سمینار های به دردبخور...

امروز از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 شب سمینار بودم. عالی بود.. نفهمیدم زمان چه جوری گذشت. امیدوارم بتونم از دانسته هام دستاورد بسازم...

بلاخره یکی پیدا شد و خودش پیشنهاد داد که بریم با هم سوشی بخوریم، مردم از سوشی نخوردن...

امشب از یک چیز خیلی بهم برخورد، فکر کنم یه کم باید رو انرژی و زمانی که برای یه سری روابطم می گذارم تجدید نظر کنم.

/ 0 نظر / 13 بازدید